§ 17 Apulaispalomestarin nimittäminen vs. palomestariksi ja palomestarin määräaikainen palkkaaminen, [peitetty]

Lataa 

PRIDno-2020-2045

Päätöspäivämäärä

16.4.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että apulaispalomestari [peitetty] nimitetään määräaikaiseksi vs. palomestariksi ja pelastusviranomaistoiminnan häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi hänet palkataan 1.5. - 30.9.2020 väliseksi ajaksi virkanumerolla 73598017. Hänen vastuualueenaan on toimia päällystötehtävissä Satakunnan sekä pelastusviranomaispäivystäjänä Pohjois-Satakunnan toimialueella. Ensimmäinen työhönottopiste on Kankaanpään paloasema.

[peitetty]nimetään pelastusviranomaiseksi  Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle ajalle 1.5. - 30.9.2020.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos