§ 41 Ilotulituksen salliminen ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta ns. venetsialaisten aikana

Lataa 

PRIDno-2020-4163

Päätöspäivämäärä

27.7.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueella ei tarvitse tehdä räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta säädetyn valtioneuvoston asetuksen (819/2015 63 §) mukaista ilmoitusta ilotulitteiden käytöstä niin sanottujen venetsialaisten aikana. Ilotulitteiden ampuminen olisi sallittua ilman ilmoitusta 29.8.2020 klo 18:00 – 24:00 välisenä aikana seuraavin edellytyksin:

  • Ilotulitteita ei saa käyttää taajamien keskustoissa, asuinalueilla eikä rakennusten läheisyydessä.
  • Ilmatieteenlaitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty.

 

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Mikko Puolitaival, vs.pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos