§ 10 Johtoauton hankinta 2020

Lataa 

PRIDno-2020-250

Päätöspäivämäärä

10.3.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Saadut tarjoukset täyttivät vaatimukset ja olivat kelvollisia vertailuun. Tarjouksista on laadittu yhteenveto, josta ilmenee hankittavan auton kokonaiskustannus.

 Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimmasta seuraavien arviointiperusteiden mukaan;

  • Hinta 60 %
  • Toiminnalliset ominaisuudet 40 %
    • toimitusehdot ja toimitusaika 10 %
    • takuuaika ja -ehdot 10 %
    • huolto- ja varaosapalvelut 10 %
    • koeajo ja ilmoitetut tekniset ominaisuudet 10 %

Esitän, että pelastuslaitos hankkii johtoauton Auto-Kirmola Oy:ltä kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona hintaan 100 500 euroa (alv 0%).

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii kalustomestari Janne Vuorela, jonka kanssa sovitaan mahdollisista lisätöistä ja muutoksista. Janne Vuorela valtuutetaan allekirjoittamaan sammutusautojen hankintaan ja rekisteröintiin liittyvät asiakirjat.

Tilaaja ja toimittaja laativat hankintasopimuksen tämän hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos