§ 34 Korkeanpaikan simulaattorin hankinta 2020

Lataa 

PRIDno-2020-2328

Päätöspäivämäärä

1.7.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitos hankkii korkeanpaikan simulaattorin Conlog Oy:ltä.

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii alue-esimies Janne Heilä, jonka kanssa sovitaan mahdollisista lisätöistä ja muutoksista. Janne Heilä sopii ja valmistelee toteutussuunnitelman sekä aikataulun toimittajan kanssa ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. Janne Heilä valtuutetaan allekirjoittamaan simulaattorin hankintaan ja rakentamiseen liittyvät asiakirjat.

Tilaaja ja toimittaja laativat hankintasopimuksen tämän hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Liitteet 

Tarjouksista laadittu vertailutaulukko.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Jyri Leppäkoski, vs. pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos