§ 13 Lämpökameroiden hankinta 2020-2022

Lataa 

PRIDno-2020-624

Päätöspäivämäärä

20.3.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitos hankkii tarjouskilpailun perusteella lämpökameroita liitteenä olevan yhteenvedon ja tarjousten vertailun perusteella 1.4.2020 – 31.3.2022 + mahdollisen optiovuoden ajan seuraavilta toimittajilta; Oy Sea Safety Scandinavia Ltd., Tamrex Oy, Teknosafe Oy, Turvata Oy, Veikko Nummela Oy ja Oy Veljekset Kulmala Ab.

Hankinnasta tehdään kirjallinen puitesopimus pelastuslaitoksen ja valittujen toimittajien kesken tämän tarjouskilpailun perusteella, hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Jokainen tarjouskilpailuun osallistunut pelastuslaitos tekee tämän kilpailutuksen lopputuloksen mukaisen oman hankinta- ja tilaussopimuksen.

Pelastuslaitokset tekevät itsenäisesti tarvittavat tilaukset puitesopimukseen valituilta toimittajilta.

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii kalustomestari Janne Vuorela, jonka kanssa sovitaan mahdollisista lisätöistä ja muutoksista. Janne Vuorela valtuutetaan allekirjoittamaan lämpökameroiden hankintaan liittyvät asiakirjat.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos