§ 38 Lämpökameroiden hankinta palotarkastajille

Lataa 

PRIDno-2020-4105

Päätöspäivämäärä

14.7.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että pelastuslaitos hankkii 4 kpl palotarkastustoimintaan soveltuvaa lämpökameraa Teknosafe Oy:lta yhteishintaan 3356 EUR e (alv 0%).

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii riskienhallintapäällikkö Mikko Puolitaival. Tilaaja ja toimittaja laativat hankintasopimuksen tämän hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Jyri Leppäkoski, vs. pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos