§ 83 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, [peitetty]

Lataa 

PRIDno-2019-5650

Päätöspäivämäärä

21.11.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että [peitetty] nimetään määräaikaiseksi apulaispalomestariksi Rauman toimialueelle ajalle 2.12.2019 - 30.4.2021 (virkanumero 60000001). Lehtimäen ensisijainen sijoituspaikka on Rauman paloasema.

Hänen tehtävänään on suorittaa palotarkastuksia ja onnettomuuksien ehkäisytyötä.

Hänen tulee sitoutua Satakunnan pelastuslaitoksen huume- ja päihdeohjelmaan.

[peitetty] nimetään pelastusviranomaiseksi Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle ajalle 2.12.2019 - 30.4.2020.

 

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos