§ 98 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, [peitetty]

Lataa 

PRIDno-2019-6177

Päätöspäivämäärä

18.12.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että pelastusviranomaistoiminnan häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi apulaispalomestari [peitetty]palkkausta jatketaan ajalle 1.1. - 30.4.2020 virkanumerolla 73598017. Hänen vastuualueenaan on toimia päällystötehtävissä Satakunnan sekä pelastusviranomaispäivystäjänä Pohjois-Satakunnan toimialueella. Ensimmäinen työhönottopiste on Kankaanpään paloasema.

[peitetty] nimetään pelastusviranomaiseksi  Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle ajalle 1.1. - 30.4.2020.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos