§ 97 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaus, [peitetty]

Lataa 

PRIDno-2019-6181

Päätöspäivämäärä

18.12.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että pelastusviranomaistoiminnan häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi apulaispalomestari [peitetty] palkkausta jatketaan ajalle 1.1. - 31.4.2020 virkanumerolla 73598021. Hänen vastuualueenaan on toimia päällystötehtävissä Satakunnan sekä pelastusviranomaispäivystäjänä Pohjois-Satakunnan toimialueella. Ensimmäinen työhönottopiste on Kankaanpään paloasema.

[peitetty]nimetään pelastusviranomaiseksi  Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle ajalle 1.1. - 31.04.2020.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos