§ 18 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, [peitetty]

Lataa 

PRIDno-2020-2039

Päätöspäivämäärä

16.4.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että pelastusviranomaistoiminnan häiriöttömän palvelutuotannon turvaamiseksi apulaispalomestari [peitetty] palkkausta jatketaan ajalle 1.5. - 31.12.2020 virkanumerolla 73598021. Hänen vastuualueenaan on toimia päällystötehtävissä Satakunnan sekä pelastusviranomaispäivystäjänä Pohjois-Satakunnan toimialueella. Ensimmäinen työhönottopiste on Kankaanpään paloasema.

[peitetty] nimetään pelastusviranomaiseksi  Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle ajalle 1.5. - 31.12.2020.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos