§ 34 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, Rauman/Kaakkois-Satakunnan toimialue

Lataa 

PRIDno-2019-1799

Päätöspäivämäärä

29.3.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että Petri Rantala nimetään määräaikaiseksi apulaispalomestariksi Rauman/Kaakkois-Satakunnan toimialueille ajalle 2.5. – 31.8.2019 (virkanumero 60000001). Rantalan ensisijainen sijoituspaikka on Euran paloasema.

Hänen tehtävänään on suorittaa palotarkastuksia Sydän-Satakunnan kuntien (Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Eura ja Säkylä) alueella ja onnettomuuksien ehkäisytyötä.

Hänen tulee sitoutua Satakunnan pelastuslaitoksen huume- ja päihdeohjelmaan.

Petri Rantala nimetään pelastusviranomaiseksi Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle ajalle 2.5. - 31.8.2019.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos