§ 33 Määräaikaisen apulaispalomestarin palkkaaminen, Rauman toimialue

Lataa 

PRIDno-2019-1796

Päätöspäivämäärä

29.3.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että Sauli Lehtimäki nimetään määräaikaiseksi apulaispalomestariksi Rauman toimialueelle ajalle 2.5. – 31.8.2019 (virkanumero 60000001). Lehtimäen ensisijainen sijoituspaikka on Rauman paloasema.

Hänen tehtävänään on suorittaa palotarkastuksia ja onnettomuuksien ehkäisytyötä.

Hänen tulee sitoutua Satakunnan pelastuslaitoksen huume- ja päihdeohjelmaan.

Sauli Lehtimäki nimetään pelastusviranomaiseksi Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle ajalle 2.5. - 31.8.2019.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos