§ 52 Määräaikaisen palotarkastajan palkkaaminen, Porin toimialue

Lataa 

PRIDno-2019-2765

Päätöspäivämäärä

28.5.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Aluepalopäällikkö Petri Ekberg:

Esitän, että [peitetty] nimetään määräaikaiseksi palotarkastajaksi Porin toimialueelle (virkanumero 60000001) ajalle 3.6. - 16.8.2019. Anttilan ensisijainen sijoituspaikka on Kanta-Porin paloasema. Anttila opiskelee tällä hetkellä palopäällystön koulutusohjelmassa.

Hänen tehtävänään on suorittaa palotarkastuksia ja onnettomuuksien ehkäisytyötä.

[peitetty] nimetään pelastusviranomaiseksi Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle ajalle 3.6. – 16.8.2019.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos