§ 90 Määräaikaisen palotarkastajan palkkaaminen, [peitetty]

Lataa 

PRIDno-2019-5954

Päätöspäivämäärä

9.12.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että [peitetty] nimitetään määräaikaiseksi palotarkastajaksi Porin toimialueelle (virkanumero 60000001) ajalle 16.12.2019 - 12.1.2020. [peitetty] ensisijainen sijoituspaikka on Kanta-Porin paloasema. [peitetty] opiskelee tällä hetkellä palopäällystön koulutusohjelmassa.

Hänen tehtävänään on suorittaa palotarkastuksia ja onnettomuuksien ehkäisytyötä.

[peitetty] nimetään pelastusviranomaiseksi Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle ajalle 16.12.2019 – 12.1.2020.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos