§ 29 Määräaikaisen palotarkastajan palkkaaminen, [peitetty]

Lataa 

PRIDno-2020-3674

Päätöspäivämäärä

15.6.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Aluepalopäällikkö Antti Halmela:

Esitän, että palopäällystön koulutusohjelmaa opiskeleva [peitetty] palkataan määräaikaiseksi palotarkastajaksi Porin toimialueelle ajalle 22.6.2020 - 21.8.2020. Päätös palkkauksesta on sovittu suullisesti ennen Porin kaupungin rekrytointirajoitusten voimaanastumista.

[peitetty] ensisijainen sijoituspaikka on Kanta-Porin paloasema. 

[peitetty] nimetään pelastusviranomaiseksi Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle ajalle 22.6. – 21.8.2020.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos