§ 28 Määräaikaisen vs. palomestarin tehtävien jatkaminen, [peitetty]

Lataa 

PRIDno-2020-3617

Päätöspäivämäärä

15.6.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että [peitetty] toimimista aiemmissa palomestarin tehtävissä jatketaan ja hänet nimetään vs.palomestariksi (virkanumero 38840003) ajalle 1.7.2020 – 31.12.2020.

Satakunnan pelastuslaitosta sitoo palvelutasopäätös. Siinä on maininta kolmesta päivystysalueesta, joissa on kasarmoitu päivystävien palomestarien päivystys. Päivystysrinkien pyörittämiseksi niissä tulee olla riittävät henkilöresurssit. Tällä hetkellä Karhukuntien päivystysalueen päivystysrinki pyörii kahden henkilön vajeella ideaalivahvuudesta. [peitetty] poistuminen ringistä tekisi työvuorojärjestelyjen ja muiden tehtävien hoidon osoittamisesta erityisen haastavaa. 

Pelastuslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat myös valvontatehtävät. Tämä on palomestareiden keskeinen tehtävä operatiivisen toiminnan lisäksi. Palotarkastusten määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhden henkilön poistumisella rivistä ja samalla päivystystyöaikaan osoitetulla lisääntyneellä työajalla muille ringissä oleville henkilöille olisi merkittävä haittavaikutus. Jokaiselle päällystöhenkilölle on osoitettu vuosittainen määrä erityiskohteiden palotarkastuksia tehtävänkuvasta riippuen.

[peitetty] muihin tehtäviin kuuluu sopimuspalokuntien vastuumestarina toimiminen. Nämä tehtävät tulisi osoittaa muille henkilöille, mikäli työsopimusta ei jatkettaisi. [peitetty] on myös keskeinen henkilö Satakunnan pelastuslaitoksen koulutuksen suunnittelussa.

[peitetty] nimetään pelastusviranomaiseksi Satakunnan pelastulaitoksen toimialueelle 1.7.2020 - 31.12.2020 väliseksi ajaksi.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos