§ 69 Miehistöauton hankinta kehittämis- ja hallintoyksikölle

Lataa 

PRIDno-2019-4106

Päätöspäivämäärä

4.9.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että pelastuslaitos hankkii yhden Peugeot Traveller VIP BlueHDI 180 -miehistöauton AutoPalin Oy:ltä kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona hintaan 35 915,89 euroa (alv 0%). Kaupan yhteydessä luovutetaan vaihdossa kehittämis- ja hallintoyksikön miehistöauto (RSA 007), Volkswagen Caravelle, FJF-931, WV2ZZZ7HZ9H114894 hyvityshintaan 12 096,77 euroa (alv 0%).

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii kalustomestari Janne Vuorela, jonka kanssa sovitaan mahdollisista lisätöistä ja muutoksista.

Tilaaja ja toimittaja laativat hankintasopimuksen tämän hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2. momentin mukaan julkiseksi vasta kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos