§ 68 Paineilmatäyttökompressorin hankinta Harjavallan paloasemalle

Lataa 

PRIDno-2019-4104

Päätöspäivämäärä

4.9.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Yhteenvedon perusteella esitän, että Satakunnan pelastuslaitos hankkii Dräger PE 400-VE PN 330 paineilmatäyttökompressorin asennettuna ja viranomaistarkastettuna Harjavallan paloasemalle Dräger Suomi Oy:ltä kokonaistaloudellisesti edullisimpana, hankintahintaan 21 689 euroa (alv 0%).

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii palomestari Jussi Jalonen, jonka kanssa sovitaan mahdollisista lisätöistä ja muutoksista.

Tilaaja ja toimittaja laativat hankintasopimuksen tämän hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2. momentin mukaan julkiseksi vasta kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos