§ 2 Säiliöauton hankinta 2020

Lataa 

PRIDno-2019-5147

Päätöspäivämäärä

22.1.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Kaikki saadut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Tarjoukset on pisteytetty ja niistä on laadittu vertailutaulukko tarjouspyynnön mukaisesti. 

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitos tehdyn kilpailutuksen perusteella hankkii säiliöauton Volvo FM D13 6x2 alustalla Saurus Oy:ltä, kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona hintaan 228 486 euroa alv 0%.

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii kalustomestari Janne Vuorela, jonka kanssa sovitaan mahdollisista lisätöistä ja muutoksista.

Tilaaja ja toimittaja laativat hankintasopimuksen tämän hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laaditut vertailutaulukot ovat liitteenä.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos