§ 9 Sammutusautojen hankinta 2020

Lataa 

PRIDno-2019-5818

Päätöspäivämäärä

9.3.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintapäätös tehtiin kokonaistaloudellisesti edullisimmasta seuraavien arviointiperusteiden mukaan;

  • Hinta 60 %
  • Toiminnalliset ominaisuudet 40 %
    • Takuuehdot- ja ajat 10 %
    • Toimitusehdot ja toimitusaika tilauksesta 10 %
    • Varaosa- ja huoltopalvelut sekä tekninen tuki 10 %
    • Koeajo ja ilmoitetut tekniset ominaisuudet 10 %

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitos hankkii tehdyn kilpailutuksen perusteella kaksi sammutusautoa, tilauksesta valmistettavan Scania P370 B4x2NA CP28L ja esittelyauton Scania P370 B4x2NA CP28L alustoilla Saurus Oy:ltä, kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona yhteishintaan 547 700 euroa alv 0%.

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii kalustomestari Janne Vuorela, jonka kanssa sovitaan mahdollisista lisätöistä ja muutoksista. Janne Vuorela valtuutetaan allekirjoittamaan sammutusautojen hankintaan ja rekisteröintiin liittyvät asiakirjat.

Tilaaja ja toimittaja laativat hankintasopimuksen tämän hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos