§ 32 Satakunnan pelastuslaitoksen ambulanssien hankinta vuodelle 2021

Lataa 

PRIDno-2020-3837

Päätöspäivämäärä

24.6.2020

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että pelastuslaitos hankkii kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona kaksi kappaletta, ajoneuvotyyppi kahden Mercedes-Benz Sprinter 419CDI ambulanssia J5L-Production Oy:ltä, liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisesti.

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii kalustomestari Janne Vuorela.

Liitteet 

Tarjouksista laadittu vertailutaulukko ja teknisten ominaisuuksien sekä korityön vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Jyri Leppäkoski, vs. pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos