§ 87 Satakunnan pelastuslaitoksen ambulanssit 2020-2022

Lataa 

PRIDno-2019-4394

Päätöspäivämäärä

4.12.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitos hankkii vuonna 2020 kaksi uutta ambulanssia rahoitusleasingilla. Rahoitussopimus tehdään neljäksi vuodeksi ilman ylläpitopalveluita. Ajoneuvot vakuutetaan LähiTapiolavahinkovakuutusyhtiössä Satakunnan pelastuslaitoksen lukuun. Esitän, että pelastuslaitos hankkii kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona kaksi kategorian kaksi Mercedes-Benz Sprinter 419CDI ambulanssia.

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii kalustomestari Janne Vuorela.

Liitteet 

Tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos