§ 62 Suojaliivien hankinta ensivastetoimintaan miehitetyille paloasemille

Lataa 

PRIDno-2019-3602

Päätöspäivämäärä

19.7.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Apulaispalomestari Juuso Suonpää:

Suojaliivi on tarkoitettu Satakunnan pelastuslaitoksen vakituisen henkilöstön käyttöön ensivastetehtäviä varten. Ensivastetehtävillä uhka- ja väkivaltatilanteiden määrä on kasvanut tasaisesti ja äärikäyttäytymiset, kuten puukolla uhkaamista on jo tapahtunut Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstölle.

Suojaliivien kustannukset jaetaan miehitetyille paloasemille. Hankinnan kokonaiskustannus on 15 300,00€ alv 0%. Ensivastetoiminta tuottaa pelastuslaitoksille noin 150€ per tehtävä, joka on tarkoitettu ensivastetoiminnan kehittämiseen. Päätösesityksen liitteenä on vuoden 2019 tilasto suoritetuista ensivastetehtävistä paloasemittain (liite 1).

Suojaliivin mallin valinnassa on kuultu palomestari Jarkko Savilepoa, joka toimii Satakunnan pelastuslaitoksella uhka- ja väkivaltatilanne kouluttajana.

Esitän, että Satakunnan pelastuslaitos hankkii Finnprotec Oy:ltä CPE, Pro Diamond NIJ IIA 15J Pro Stardard, Musta mallisia suojaliivejä 51 kappaletta. Suojaliivit jaetaan (liite 2) mukaisen taulukon mukaan paloasemille.

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii Juuso Suonpää, jonka kanssa sovitaan mahdollisista lisätöistä ja muutoksista.

Tilaaja ja toimittaja laativat hankintasopimuksen tämän hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Jyri Leppäkoski, vs. pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos