§ 20 Tarkastusautojen (5) hankinta

Lataa 

PRIDno-2019-874

Päätöspäivämäärä

19.2.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimmasta seuraavien tarjouspyynnössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaan;

  • Tarjottu kokonaishinta                                                                   35 %

  • Arvio tarjotun auton jälleenmyyntiarvosta 5. käyttövuonna          35%

  • Toiminnalliset ominaisuudet, sisältäen:                                        30 %

    • Tekniset ominaisuudet, takuuaika ja –ehdot, huolto- ja varaosapalvelut, toimitusaika

Osasuorituksena kauppahinnasta luovutetaan Keskusautohalli Oy:lle neljä (4) Satakunnan pelastuslaitoksen käytössä olevaa tarkastusautoa, ajoneuvot SA002, SA013, SA043 sekä SA019. Keskusautohalli Oy hyvittää vaihdossa em. autoista ostotarjouksen mukaisesti yhteensä 29 193,55 euroa, alv 0%. Keskusautohalli Oy:n hyvityshinta pelastuslaitoksen luovuttamista autoista on huomattavasti muita tarjoajia korkeampi, tällä erolla Keskusautohalli Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna edullisin Satakunnan pelastuslaitoksen käyttöön. Edellä mainittujen neljän auton lisäksi esitän, että avoimella huutokaupalla myydään ja poistetaan pelastuslaitoksen kalustosta yksi, SA021, aiemmin mainituista aluepalopäällikön käytössä olevista VW Passat –autoista.

 

Aluepalopäällikköjen kokouksessa 16.3.2017 on linjattu vuosittain viiden tarkastusauton vaihto, joista yksi ns. päällikön auto sekä neljä perusmallin tarkastusautoa. Tätä noudatettiin ensimmäisen kerran viime vuonna, 2019 jatketaan em. periaatteen mukaisesti tarkastusautojen uusintaa. Aluepalopäälliköiden käytössä olevilla autoilla tulee ja on tullut suhteessa huomattavastikin enemmän ajokilometrejä kuin maakunnan muille tarkastusautoille. Aluepalopäälliköiden käyttämät VW Passat autot Huittisissa, Kankaanpäässä ja Raumalla ovat tällä hetkellä iäkkäitä, kohtuullisen paljon ajettuja sekä tietyiltä osin erittäin vikaherkkiä. Autoja joudutaan korjaamaan nyt ja lähitulevaisuudessa huomattavalla rahallisella sekä työvoima kustannuksella.

 

Edellinen huomioon ottaen, esitän, että Satakunnan pelastuslaitos hankkii vuonna 2019 aiemmasta linjauksesta poiketen kaksi päälliköiden käyttöön tulevaa autoa sekä kolme perusmallista tarkastusautoa, sekä luovuttaa jo aiemmin päätettyjen neljän auton lisäksi yhden nyt käytössä olevan VW Passat henkilöauton kaupan yhteydessä vaihto-omaisuutena. Esitä, että pelastuslaitos hankkii kaksi Volvo V60 ja kolme Volvo XC40 henkilöautoa Keskusautohalli Oy:ltä kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona yhteishintaan 170 671,76 euroa (alv 0%).

 

Liitteenä Excel-taulukossa saatujen tarjousten erittely ja hyvityshinnat. Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii kalustomestari Janne Vuorela.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos