§ 92 Tarkastusautojen hankinta 2020

Lataa 

PRIDno-2019-4735

Päätöspäivämäärä

11.12.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Saadut tarjoukset täyttivät vaatimukset ja olivat kelvollisia vertailuun. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta kolmesta erityyppisestä autosta. Kaikkiin kolmeen kategoriaan autoa tarjosivat Käyttöauto Oy Rauma ja Palin Oy, kahteen kategoriaan Kakkostien Auto Oy, Keskusautohalli Oy, ja Veho Oy Ab. Tarjouksista on laadittu yhteenveto, josta ilmenee tarjottujen tarkastusautojen tarkemmat tiedot sekä niiden kokonaiskustannus.

Hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimmasta seuraavien tarjouspyynnössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaan;

  • Tarjottu kokonaishinta                                                        35 %
  • Arvio tarjotun auton jälleenmyyntiarvosta 5. käyttövuonna    35%
  • Toiminnalliset ominaisuudet, sisältäen:                                30 %
    • Tekniset ominaisuudet, takuuaika ja –ehdot, huolto- ja varaosapalvelut, toimitusaika

Aluepalopäälliköiden kokouksessa 16.3.2017 on linjattu vuosittain viiden tarkastusauton vaihto, joista yksi ns. päällikön auto sekä neljä perusmallin tarkastusautoa. Tätä noudatettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018, vuonna 2019 jatkettiin em. periaatteen mukaisesti tarkastusautojen uusintaa. 

Edellinen huomioon ottaen, esitän, että Satakunnan pelastuslaitos hankkii vuonna 2020 yhden aluepalopäällikön käyttöön tulevan auton sekä neljä perusmallista tarkastusautoa. Samalla pelastuslaitos poistaa yhden VW Passat ja neljä VW Golf tarkastusautoa käytöstään ja myy ne avoimella huutokaupalla myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Poistettavat autot taulukossa liitteellä 1. 

Esitän, että pelastuslaitos hankkii kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona neljä Huyndai Tucson henkilöautoa Kakkostien Auto Oy:ltä, Autotalo Pelttarilta yhteishintaan 117 256,24 euroa (alv 0%) ja yhden MB C200 T henkilöauton hintaan 35 224 euroa (alv 0%).

Liitteenä (Liite 2) Excel-taulukossa saatujen tarjousten erittely. 

Hankkeen yhteyshenkilönä Satakunnan pelastuslaitoksella toimii kalustomestari Janne Vuorela.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos