§ 36 Valinta aluepalomestarin virkaan, Porin toimialue

Lataa 

PRIDno-2019-1991

Päätöspäivämäärä

4.4.2019

Päätöksen tekijä

Pelastusjohtaja

Päätöksen perustelut

Esitän, että avoinna olleeseen aluepalomestarin virkaan valitaan 1.5.2019 alkaen koulutuksen, työkokemuksen ja työhaastattelussa saadun kokonaisarvion perusteella Antti Halmela.

Virkaan valittavan tulee esittää terveydentilastaan hyväksyttävä lääkärintodistus. Valitun tulee antaa suostumus sekä suppean turvallisuusselvityksen hankkimiseen että vapaamuotoiseen varallaoloon. Hänen tulee sitoutua Satakunnan pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan.

Antti Halmela määrätään pelastusviranomaiseksi Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueelle 1.5.2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyn.

Allekirjoitus

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, Satakunnan pelastuslaitos

Organisaatiotieto

Satakunnan pelastuslaitos