§ 6 Hankintapäätös tietoturvan valvontapalvelu 2M-IT Oy:ltä 

Lataa 

PRIDno-2020-453

Päätöspäivämäärä

24.1.2020

Päätöksen tekijä

Perusturvajohtaja

Päätöksen perustelut

Tietosuojaa koskeva palvelu halutaan ottaa käyttöön välittömästi, minkä vuoksi 2M-IT Oy:n kanssa on neuvoteltu, että sopimuskausi alkaa 1.2.2020.  

Päätös

Hyväksytään sopimuksen voimassa olon aikaistaminen ja palvelun käynnistäminen 1.2.2020.

Allekirjoitus

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, Porin perusturva

Organisaatiotieto

Sisäiset palvelut