§ 3 Perusturvan johdon sisäisen valvonnan kohteet vuonna 2019

Lataa 

PRIDno-2019-1339

Päätöspäivämäärä

2.4.2019

Päätöksen tekijä

Perusturvajohtaja

Päätöksen perustelut

Porin kaupungin tilinpäätösohjeet / Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Päätös

Perusturvan johdon sisäisen valvonnan tarkastuskohteet vuonna 2019 ovat:

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto:
Psykososiaalisten palveluiden aikuisten vastaanoton ja A-klinikan toiminta ja yhteistyön kehittäminen

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen:
Aikuissosiaalityö, sosiaalihuoltolain mukaisten ilmoitusten vastaanotto, vireilletulo ja palvelutarpeen toteuttaminen aikuissosiaalityössä, prosessin toimivuus

Vs. vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Mäkilä (Pirjo Rehula):
Omien tehostetun palveluasumisen laitosten valvonta

Sisäiset palvelut, talouspäällikkö Ilkka Manninen:
Laskutus

Sisäiset palvelut, hallintopäällikkö Pirkko Levola:
ICT-asiat


Kirjalliset raportit toimitetaan perusturvajohtajalle tammikuussa 2020.

Allekirjoitus

Terttu Nordman, perusturvajohtaja

Organisaatiotieto

Sisäiset palvelut