§ 10 Hankinta, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen raepesukone

Lataa 

PRIDno-2019-449

Päätöspäivämäärä

10.4.2019

Päätöksen tekijä

Porin palveluliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudellisena valintakriteerinä oli alin hinta.

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen raepesukone hankitaan Electrolux Professional Oy:ltä.

Hankinnan hinta on 27 500,00 € (alv0%).

Allekirjoitus

Marjukka Palin, vt. johtaja Porin Palveluliikelaitos

Organisaatiotieto

Porin palveluliikelaitos