§ 43 Hankinta, Länsi-Porin koulun yhdistelmäuuni

Lataa 

PRIDno-2019-4460

Päätöspäivämäärä

6.11.2019

Päätöksen tekijä

Porin palveluliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Alin hinta

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Länsi-Porin koulun yhdistelmäuuni hankitaan Electrolux Professional Oy:ltä.

Allekirjoitus

Marjukka Palin, vt. johtaja Porin Palveluliikelaitos

Organisaatiotieto

Porin palveluliikelaitos