§ 9 Hankinta, Ravintokeskus biojäteasema/jätemylly

Lataa 

PRIDno-2019-4459

Päätöspäivämäärä

3.2.2020

Päätöksen tekijä

Porin palveluliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Alin hinta

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvin tarjous Dieta Oy

Liitteet 

Tarjouspyyntö

 

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Ravintokeskuksen biojäteasema/jätemylly hankitaan Dieta Oy:ltä.

Hankinnan hinta on 18 335,19 € (alv 0%)

Allekirjoitus

Marjukka Palin, vt. johtaja Porin Palveluliikelaitos

Organisaatiotieto

Porin palveluliikelaitos