§ 17 Lisäsiivouspalvelut kesällä 2020

Lataa 

PRIDno-2020-701

Päätöspäivämäärä

10.3.2020

Päätöksen tekijä

Porin palveluliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Tarjous täytti tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Valintakriteerinä oli toiminnan kuvaus ja alin hinta.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että lisäsiivouspalvelut kesällä 2020 hankitaan Raikas-Yhtiöltä.

Hankkinnan hinta on 32030 € alv 0 %. (Kohteiden siivoukset tilataan vain määrärahojen puitteissa. Kohteet voi muuttua ja lopulliset kohteet sivitaan valitun palveluntuottajan kanssa.)

 

Allekirjoitus

Marjukka Palin, vt. johtaja Porin Palveluliikelaitos

Organisaatiotieto

Porin palveluliikelaitos