§ 40 Ympäristönhoitokone

Lataa 

PRIDno-2019-4772

Päätöspäivämäärä

23.10.2019

Päätöksen tekijä

Porin palveluliikelaitoksen johtaja

Päätöksen perustelut

Tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Halvimman tarjouksen antoi Oy LAIMU Ab.

Päätös

Päätän, että kokonaistaloudellisin perustein LM Trac 587 ympäristönhoitokone hankitaan Oy LAIMU Ab:ltä tarjouksen mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo on 95 020,00 €, josta vähennetään Oy LAIMU Ab:n suorittama 35 020,00 €:n vaihtohyvitys nykyisestä Wille 355B kiinteistönhoitokoneesta sekä siihen sovituilta osin kuuluvista lisälaitteista.

Allekirjoitus

Marjukka Palin, vt. johtaja Porin Palveluliikelaitos

Organisaatiotieto

Porin palveluliikelaitos