§ 9 Toimeksiantosopimus vakuutusmeklaripalveluista

Lataa 

PRIDno-2021-2153

Päätöspäivämäärä

6.5.2021

Päätöksen tekijä

Rahoitusjohtaja

Päätöksen peruste

Konsernipalvelujen toimintasäännön 23 §:n mukaan rahoitusjohtajan hankintavaltuus on 50.000 euroa.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein vakuutusmeklaripalvelujen toimeksiannosta.

Allekirjoitus

Jouni Lampinen, rahoitusjohtaja, konsernipalvelut, omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö

Organisaatiotieto

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö