§ 1 Esitys Kirkkokankaantien liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Lataa 

PRIDno-2019-2032

Päätöspäivämäärä

10.2.2020

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Kirkkokankaantien valaistus on lisätty vuoden 2012 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Selvityksen perusteella ainoa tieto asiasta on, että vuoden 2012 talousarvion ja investointisuunnitelman 2012-2015 vahvistamisen yhteydessä vahvistettiin myös Kirkkokankaantien katuvalaistuksen rakentamissuunnitelma ja rahoitus 3 x 50 000 euroa vuosina 2012 -14. Määräraha on käytetty valaistuksen rakentamiseen Kirkkokankaantielle.  

Aloitteeseen annettavaa vastausta käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa 4.2.2020. Asia merkittiin teknisen lautakunnan tiedoksi, eikä teknisellä lautakunnalla ollut huomautettavaa asiasta annettuun selvitykseen. 

Liikennemerkkijärjestelyistä tekee päätöksen liikenneinsinööri. 

Päätös

Päätän antaa aloitteeseen yllä olevan vastauksen. 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, vs. rakennuspäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö