§ 5 Harjunpäänjoen ja Sunniemen vesitaloushankkeen käyttöoikeussopimukset

Lataa 

PRIDno-2019-278

Päätöspäivämäärä

18.6.2019

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Sopimukset solmitaan teknisen lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki solmii oheisessa liitteessä mainittujen tilojen omistajien kanssa käyttöoikeussopimukset oheisen sopimusluonnoksen mukaisina luettelossa mainituin ehdoin.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, infrajohtamisen toimintayksikön esimiehen sijainen, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö