§ 14 Harjunpäänjoen ja Sunniemen vesitaloushankkeen käyttöoikeussopimukset, 4/2020

Lataa 

PRIDno-2019-278

Päätöspäivämäärä

20.5.2020

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen peruste

Sopimus solmitaan teknisen lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti.

Päätös

Päätän, että Porin kaupunki solmii tilan [peitetty] omistajan kanssa käyttöoikeussopimuksen tulvapadon rakentamiseksi ja kunnossapitamiseksi.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, infrajohtamisen toimintayksikön esimiehen sijainen, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö