§ 19 Huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppauksen vesistätarkkkailu

Lataa 

PRIDno-2020-4588

Päätöspäivämäärä

25.8.2020

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Hankinta toteutettiin suorahankintana Kvvy Tutkimus Oy:ltä. Yritys on aikaisemmin tehnyt vastaavia vesistötarkkailuja Kokemäenjoessa mm. aiempiin ruoppaushankkeisiin liittyen. Yrityksen tilaajavastuuasiakirjat on tarkistettu.

Päätös

Päätän edellä mainituin perustein, että Huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppauksen vesistötarkkailun tekeminen hankitaan KVVY Tutkimus Oy:ltä.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, Infrajohtamisen toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala, Infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö