§ 9 Porin Isomäen alueen yleissuunnitelma, hankintapäätös

Lataa 

PRIDno-2019-3853

Päätöspäivämäärä

18.9.2019

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Valintakriteeinä oli halvin hinta. 

Halvimman tarjouksen antoi Arkkitehdit MY Oy.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko. 

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Porin Isomäen alueen yleissuunnitelma hankitaan Arkkitehdit MY Oy:ltä.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, vs. rakennuspäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö 

Organisaatiotieto

Infrayksikkö