§ 7 Porin kaupungin siltojen ja teräsputkirumpujen yleistarkastus

PRIDno-2019-3620

Päätöspäivämäärä

6.8.2019

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus laatuarvioinnin jälkeen.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän hyväksyä Ramboll Finland Oy:n tarjouksen. 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, rakennuspäällikkö vs., tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö