§ 13 Sampo-Rosenlewin alueen padon alatasanteen peruskorjaus

Lataa 

PRIDno-2019-4520

Päätöspäivämäärä

1.11.2019

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaistaloudelliset valintakriteerit

Tarjouskilpailun valintaperusteena oli halvin hinta.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Halvimman tarjouksen antoi InfraMykrä Oy.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Sampo-Rosenlewin alueen padon alatasanteen peruskorjaus hankitaan InfraMykrä Oy:ltä.

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, vs. rakennuspäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö