§ 12 Ulkosoittimia leikkialueelle

Lataa 

PRIDno-2019-4420

Päätöspäivämäärä

17.10.2019

Päätöksen tekijä

Rakennuspäällikkö

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Kokonaishinnaltaan edullisin tarjous oli Helsingin Pihaleikkiväline Oy:llä. 

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein,​ että ulkosoittimet leikkialueelle hankitaan Helsingin Pihaleikkiväline Oy:ltä.

 

Allekirjoitus

Sanna Välimäki, vs. rakennuspäällikkö, tekninen toimiala, infrayksikkö

Organisaatiotieto

Infrayksikkö