§ 15 Määrärahasiirto TA2020, Sivistystoimialan määrärahasiirrot investointiosasta käyttötalousosaan

Lataa 

PRIDno-2021-457

Päätöspäivämäärä

1.2.2021

Päätöksen tekijä

Talous- ja hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu erillisvaltuus,​ jonka mukaan talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.

Päätös

Siirretään investointimäärärahat esitysten mukaisesti käyttötalousosaan.

Allekirjoitus

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö