§ 17 Aurinkosähköjärjestelmä Ulasoorin tukikohta

Lataa 

PRIDno-2021-2961

Päätöspäivämäärä

25.8.2021

Päätöksen tekijä

Tilajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset

Hankinnan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset on selvitetty tarkemmin liitteenä olevassa vertailutaulukossa ja tarjouspyynnössä.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjouspyynnön mukainen, 30kVA aurinkosähköjärjestelmä käyttöönotettuna halvimmalla hinnalla valitaan urakoitsijaksi. Halvimman tarjouksen antoi KK-Sähköpalvelu Oy.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

Päätös

Päätän edellä mainituin taloudellisin perustein, että Aurinkosähköjärjestelmä Ulasoorin tukikohta hankitaan KK-Sähköpalvelu Oy:ltä.

Allekirjoitus

Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala, Tilayksikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö