§ 3 Hankintapäätös Uudenkoiviston päiväkoti, palvelusopimus, Euramate-ilmanpuhdistimet

Lataa 

PRIDno-2021-865

Päätöspäivämäärä

23.2.2021

Päätöksen tekijä

Tilajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Uudenkoiviston päiväkoti on sisäilmaolosuhteiltaan erityisessä seurannassa. Terveysvalvonnan vaatimus edellyttää sisäilmapuhdistimien käyttöä, jotta päiväkodin tilojen toimintaa voidaan jatkaa terveellisenä ja turvallisena 1-2 vuoden ajan siihen asti, kunnes päiväkodin toiminnan uudelleen järjestelyt on saatu toteutettua.

Liitteet 

Cramo, tarjous 187694, 23.2.2021

 

Päätös

Päätetään edellä perustein, että ilmanpuhdistimien palvelusopimus hankitaan Cramo Finland Oy:ltä.

Allekirjoitus

Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala, Tilayksikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö