§ 23 PRIDno-2021-3278, Palolaitos/Venevaja veneennostimen teräsrakenteen muutostyö

Lataa 

PRIDno-2021-3278

Päätöspäivämäärä

8.10.2021

Päätöksen tekijä

Tilajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Toimintayksikön esimies valmistelee ja panee täytäntöön toimintayksikköään koskevat asiat sekä johtaa ja kehittää sen toimintaa ja vastaa projektien toteutumisesta yksikön päällikön alaisuudessa. Toimintayksikön esimies päättää suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 60 000 euroa.

Saatu KT. Tähtisen tarjous täytti kaikki tarjouspyynnön vaatimukset.

Päätös

Päätetään edellä mainituin perustein, että Hilskansaaren venevaja veneennostimen teräsrakenteen muutostyö hankitaan KT. Tähtinen Oy:ltä.

Allekirjoitus

Jouni Salonen, Toimintayksikön esimies, Tekninen toimiala, Tilayksikkö

Organisaatiotieto

Tilayksikkö