§ 9 Pääte- ja lähiarkiston muutto

Lataa 

PRIDno-2021-999

Päätöspäivämäärä

25.3.2021

Päätöksen tekijä

Tilajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tehtävästä jätettiin kaksi tarjousta, jotka noudattaa yleistä kustannustasoa tehtävästä työstä.

Liitteet 

Tarjouspyyntö ja tarjouksista laadittu vertailutaulukko

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

 

Tilayksikön toimintayksikön esimiehellä on teknisen toimialan toimintasäännön mukaan delegoitu oikeus tehdä päättää enintään 60.000 €:n hankinnat.

Päätös

Päätän edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että arkistojen muuttotyöt Yrjönkatu 6:n tiloista Itäpuisto 7:ään hankitaan Muuttohaukat Oy:ltä

Allekirjoitus

Jouni Salonen, tilajohtamisen toimintayksikön esimies, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö