§ 14 Porin Stadion, siirtonurmi

Lataa 

PRIDno-2021-2434

Päätöspäivämäärä

26.5.2021

Päätöksen tekijä

Tilajohtaminen toimintayksikön esimies

Päätöksen perustelut

Teknisen toimialan toimintasäännön mukaan tilajohtamisen toimintayksikön esimies päättää suunnittelu-, urakka-, hankinta- ja palvelusopimukset, kun arvo on enintään 60 000 euroa.

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjousvertailu tulee viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjoajilla on kuitenkin asianosaisina oikeus saada tieto tarjousvertailusta. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liike- tai ammattisalaisuus.

 

Päätös

Päätetään edellä mainituin kokonaistaloudellisin perustein, että Porin Stadionin, siirtonurmi kokonaisuus 1. hankitaan NH-Koneet Oy:ltä ja kokonaisuudet 2. ja 3. hankitaan Novarbo Oy:ltä.

Allekirjoitus

Jouni Salonen, tilajohtamisen toimintayksikön esimies, tilayksikkö, tekninen toimiala

Organisaatiotieto

Tilayksikkö