§ 15 Hankeavustuksen myöntäminen työllisyyttä edistäviin hankkeisiin vuodelle 2021, Sininauha ry

Lataa 

PRIDno-2020-5788

Päätöspäivämäärä

5.11.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Porin kaupungin avustusperiaatteiden mukaan hankeavustuksilla voidaan mahdollistaa sellaisia yhdistysten toteuttamia kehittämishankkeita, jotka tukevat kaupungin omaa toimintaa. Yhdistys voi hakea kaupungilta 1–3 vuotta kestävän kehittämishankkeen omarahoitusosuutta tai kuntaosuutta, kun hankkeen päärahoitus tulee joltain muulta rahoittajalta. Edellytyksenä
myöntämiselle on, että hanke edesauttaa kaupungin strategian ja ohjelmien toteutusta. Kaupungin avustuksella voidaan kattaa omarahoitusosuus, joka on korkeintaan 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee kehittämishankkeen omarahoitusosuuden
rahoittamisesta päätöksen koko hankeajalle ja avustuksesta tehdään varaus tulevien vuosien
talousarvioon. Toimialajohtajalla on oikeus tehdä päätös korkeintaan vuoden mittaisesta hankkeesta.

Hankkeiden valmistelun aloittamiseksi ja hankkeiden käynnistymiseksi ajallaan on päätös avustuksesta tehtävä mahdollisimman pian. Tämän vuoksi toimialajohtaja tekee päätöksen hankkeiden rahoituksesta 1. vuoden osalta ja lautakunnalle esitetään marraskuun kokouksessa päätettäväksi 2. ja 3. vuoden avustukset.

Päätös

Päätän myöntää Porin Sininauha ry:lle hankeavustusta vuodelle 2021 seuraavasti:

  • REDI - Digitaalisuutta ja toimintakykyä -hankkeeseen 29 250 euroa
  • KoMa-hankkeeseen 13 700 euroa

Avustukset maksetaan talousarvion vahvistamisen jälkeen hankeavustuksiin varatusta määrärahasta tai työllisyysmäärärahoista, mikäli valtuusto ei myönnä määrärahaa hankeavustuksiin. Avustuksen maksatuksen ehtona on KoMa-hankkeen osalta myönteisen avustuspäätöksen esittäminen.

 

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Talous- ja hallintoyksikkö