§ 11 Poikkeaminen, 609-13-5-15, Kuninkaanhaka

Lataa 

PRIDno-2020-5119

Päätöspäivämäärä

29.10.2020

Päätöksen tekijä

Toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Päätöksen perustelut

Kiinteistön omistaja hakee MRL 171 §:n mukaista poikkeamislupaa pihasaunan ja autokatos/varastorakennuksen rakentamiseksi Kuninkaanhaan kaupunginosan tontille 609-13-5-15 osoitteessa Tellervonkatu 45. Pihasaunan kerrosala on 34 k-m², minkä lisäksi rakennukseen rakennetaan katettua terassia 66 m². Rakennus sijoittuu 2 metrin etäisyydelle tontinrajasta osittain istutettavalle alueelle. Autokatos/varastorakennuksen kokonaisala on 24 m² ja kerrosala 9 k-m². Rakennus sijoittuu 1,5 metrin etäisyydelle tontin rajasta istutettavalle alueelle puretun talousrakennuksen paikalle.

Tontin 609-13-5-15 pinta-ala on 674 m². Tontilla sijaitsevan paritalon puolikkaan kerrosala on 165 k-m², jolloin rakennetuksi kerrosalaksi tulee yhteensä 208 k-m².

Kaavatilanne

Alueella on voimassa 31.8.1946 vahvistettu asemakaava, jossa tontille on osoitettu rakennusalat omakotitaloa ja talousrakennusta varten. Omakotitalon rakennusoikeus on 150 k-m² ja talousrakennuksen rakennusoikeus 36 k-m².

Poikkeaminen / Rakentamisrajoitus

Suunniteltu rakentaminen ylittää asemakaavassa osoitetun kokonaisrakennusoikeuden 22 k-m² (11,8 %), talousrakennuksen rakennusoikeuden ja rakennusalarajat.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 58 §).

Naapurien kuuleminen / Lausunnot

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen. Naapurit ovat antaneet suostumuksensa poikkeamisiin. (MRL 173 §, MRA 86 §)

Asian harkinta

Asia on ollut esillä kaupunginhallituksen asettamassa rakennus- ja poikkeamislupatyöryhmässä. Työryhmän mielestä hakemusta voidaan puoltaa. Voimassa olevassa asemakaavassa talousrakennuksille osoitettu rakennusoikeus ja rakennusalat ovat tavanomaista rajoitetumpia. Poikkeamisia talousrakennusten rakentamiseen on sallittu myös alueen muilla tonteilla. Tontin takaosaan rakennettava pihasauna ja katettu terassi vastaavat kooltaan naapuritontilla olevaa talousrakennusta. Autokatos/varastorakennus sijoitetaan puretun talousrakennuksen paikalle. Hakemuksen mukainen rakennusoikeuden ylittyminen ja rakentamisen tehokkuus ei ole erityisen merkittävä lähellä kaupungin keskustaa sijaitsevalla tiiviillä asuntoalueella. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hanke ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja täyttää muutkin poikkeamiselle asetetut edellytykset (MRL 171 §).

Kaupunkisuunnittelu esittää poikkeamisluvan myöntämistä.

Päätös

Porin kaupunki myöntää haetun poikkeamisluvan kaupunkisuunnittelun esityksen mukaisesti.

Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa.

Kaupunginvaltuuston 24.3.2014 § 35 mukaan päätöksen valmistelusta ja käsittelystä peritään 470 € maksu.

Allekirjoitus

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala

Organisaatiotieto

Kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö